śLĄSKI oGRÓD zOOLOGICZNY

w Chorzowie

O Ogrodzie

Śląski Ogród Zoologiczny jest jedną z jedenastu tego typu placówek na terenie kraju. Należy do ogrodów największych pod względem powierzchni oraz liczebności zwierząt. Na powierzchni 50 ha znajduje się prawie 3000 zwierząt z około 300 gatunków reprezentujących faunę wszystkich kontynentów.


Sam tylko Ogród Zoologiczny jest odwiedzany corocznie przez około 400 000 zwiedzających z rejonu Górnego Śląska, ościennych województw oraz pozostałych regionów kraju. 
Podstawowymi zadaniami jakie powinien spełniać współczesny ogród zoologiczny jest hodowla i ochrona gatunków ginących i zagrożonych oraz edukacja a także rekreacja społeczeństwa. 
Śląski Ogród Zoologiczny należy do Europejskiej Organizacji Ogrodów Zoologicznych (EAZA). Organizacja ta skupia liczące się w Europie i na świecie ogrody zoologiczne. Członkostwo w tej organizacji jest uwarunkowane wieloma wymaganiami, które musi spełnić ogród zoologiczny. Ogród zoologiczny ubiegający się o członkostwo w EAZA musi spełniać określone normy dla hodowli zwierząt.

Wiele gatunków zwierząt znajdujących się w chorzowskim ogrodzie zoologicznym objętych jest Konwencją o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Należą do nich między innymi: kapucynka czubata, sajmiri, koczkodan oliwkowy, patas, koczkodan zielony, makak lapunder, nandu. Ogółem w zoo znajduje się 131 gatunków zwierząt objętych Konwencją Waszyngtońską. Część z tych gatunków objętych jest dodatkowymi programami ochronnymi, w których swój udział ma również chorzowski ogród.

Śląskie Zoo prowadzi hodowlę gatunków objętych Europejskim Programem Hodowlanym (EEP). Należą do nich przede wszystkim: Nosorożec biały, Słoń afrykański, lemur wari, wilk grzywiasty, żyrafy, kondor wielki. Ogółem w chorzowskim zoo europejskim programem hodowlanym objętych jest 18 gatunków zwierząt.

W chorzowskim Zoo znajdują się zagrożone gatunki objęte Europejską Księgą Rodowodową (ESB). Należą do nich między innymi: lemur płowy białogłowy, mangaba szara, mangaba czarna. Europejska księga rodowodowa prowadzona jest dla 9 gatunków zwierząt hodowanych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Śląski Ogród Zoologiczny hoduje również gatunki krajowej fauny, z których wszystkie są objęte ochroną gatunkową w Polsce. Gatunki te to: puszczyk, pustułka, myszołów, jastrząb, kruk, łabędź niemy, bocian biały. Część tych przedstawicieli krajowej fauny jest umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, w której znajdują się gatunki narażone na wyginięcie i objęte szczególną formą ochrony- między innymi poprzez hodowlę w ogrodach zoologicznych. Do tych gatunków należą: żubr, żbik, wilk, wydra, puchacz, sowa błotna, kormoran czarny, żuraw, ślepowron. W śląskim zoo znajduje się 13 gatunków zwierząt fauny krajowej podlegających szczególnej ochronie.

Śląski Ogród Zoologiczny wraz z ogrodami zoologicznymi w Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu współpracuje z Wolińskim Parkiem Narodowym w ramach programu reintrodukcji puchacza.

Do ogrodu zoologicznego corocznie przyjmowanych jest wiele rannych i osłabionych zwierząt fauny krajowej (wszystkie podlegają w Polsce ochronie prawnej). Zwierzęta te są przynoszone do ogrodu przez okolicznych mieszkańców. W roku 1999 do ogrodu zoologicznego trafiło 76 ptaków. W ciągu ostatnich 10-ciu lat do ogrodu trafiło ponad 100 ptaków drapieżnych, ponad 100 sów, 130 łabędzi niemych, ponad 50 bocianów białych oraz wiele innych chronionych gatunków ptaków. Część z nich po odpowiedniej rehabilitacji i leczeniu została wypuszczona na terenie pobliskich rezerwatów przyrody (w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Katowicach oraz na podstawie wymaganego zezwolenia Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa). Zwierzęta, które nie nadawały się do wypuszczenia na wolność, przebywają w chorzowskim zoo. Śląski Ogród Zoologiczny oraz cały Park Kultury i Wypoczynku jako ogromny teren zieleni jest ostoją dla wielu dziko żyjących w naszym kraju zwierząt.

Na teranie ogrodu prowadzone są badania naukowe nad biologią zwierząt, ogród współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi oraz umożliwia przeprowadzenie na terenie ogrodu prac badawczych pracownikom naukowym instytucji z całego kraju. Od wielu lat pracownicy ogrodu pomagają uczniom i studentom pobliskich szkół podczas pisania różnego typu prac. Udostępniono materiały i umożliwiono badania studentom piszącym prace licencjackie na uczelniach naszego regionu. Materiały dotyczące ogrodu i pomocy otrzymały również osoby piszące prace magisterskie z zoologii oraz uczniowie szkół średnich podczas pisania prac na olimpiady biologiczne. Umożliwia studentom i młodzieży z placówek naukowych oraz szkół z całego kraju odbywanie stażów i praktyk na terenie ogrodu. Przeprowadzono na teranie ogrodu zoologicznego wiele różnego typu zajęć z młodzieżą szkolną jako uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas normalnych zajęć szkolnych. Wyjazdy pracowników ogrodu poza teren umożliwiają poznanie zwierząt osobom, które normalnie takich możliwości nie mają. Spotkania te organizowane są przede wszystkim dla ludzki niepełnosprawnych, starszych oraz przebywających w hospicjach naszego regionu. Pracownicy ogrodu służą pomocą i radami dotyczącymi hodowli wielu gatunków zwierząt prywatnym hodowcom oraz młodzieży szkolnej. Ogród często udostępnia swój teren i ekspozycję do realizacji wielu programów telewizyjnych i radiowych dla ośrodków ogólnopolskich i regionalnych. Pracownicy służą również merytoryczną pomocą prasie podczas opracowywania artykułów.

Śląski Ogród Zoologiczny posiada bardzo dużą powierzchnię pawilonów dostępnych dla zwiedzających, co umożliwia mieszkańcom naszego regionu zwiedzania również w okresie zimowym. Wszystkie pawilony na terenie ogrodu posiadają podjazdy i barierki umożliwiające zwiedzenie wszystkich pawilonów przez osoby niepełnosprawne. Jedną z najnowszych inwestycji na terenie ogrodu jest powstanie Mini - Zoo. Dziecięcy ogródek umożliwia najmłodszym bezpośredni kontakt ze zwierzętami łagodnymi pik nadzorem pracowników zoo. Mini - Zoo cieszy się ogromną popularnością wśród zwiedzających ogród. Równie dużą popularnością zwiedzających cieszy się odnowiona w tym roku Kotlina Dinozaurów - jedyna tego typu ekspozycja wymarłych gadów w Europie. Duża ilość alejek na terenie ogrodu, wśród bogatej, często egzotycznej zieleni, bogata baza gastronomiczna, położenie Parku i ogrodu bardzo blisko centrum wielkich śląskich aglomeracji powoduje, że dla wielu mieszkańców naszego województwa jest to jedyne łatwo dostępne miejsce odpoczynku i rekreacji. Taka była zresztą idea powstania tego największego Parku w Europie, wraz z wszystkimi instytucjami znajdującymi się na jego terenie.


Dla miłośników egoztyczne fauny Śląski Ogród zoologiczny jest prawdziwą gratką, której nie wolno pominąć będąc w okolicy.


UWAGA: Na stronie zamieszczono archiwalne materiały dostępne w archiwum internetu. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny i służy propagowaniu szczytnych idei przyświęcających założycielom ogrodów zoologicznych. Dzięki aktywności i zaangażowaniu miłośników dzikiej przyrody cywilizacja ma zapewnioną pulę genów większości gatunków życjących na naszej planecie. Ogrody zoologiczne są wobec tego swoistą Arką Noego, która przewozi zwierzęta między kolejnymi zawirowaniami dziejów ludzkości...mam nadzieję, że taki stan będzie się w dalszym ciągu utrzymywał.